Galeria

Galeria Video
 Galeria Video
 

Pokazy Pirotechniczne / Pokazy sztucznych ogni

Specjalizujemy się w pokazach sztucznych ogni, które dzięki naszemu bogatemu doświadczeniu i każdorazowo indywidualnemu podejściu, w pełni satysfakcjonują wszystkich zleceniodawców. Pokazami fajerwerków uświetnialiśmy imprezy różnej rangi w całej Polsce.

Pragniemy przedstawić Państwu ofertę, która uświetni organizowane przez Państwa imprezy i uroczystości.

Widowiskowe pokazy pirotechniczne cieszą się niesłabnącym zainteresowaniem, a w połączeniu z oprawą wszelkiego rodzaju imprez prywatnych, firmowych czy też miejskich podnoszą prestiż i rangę wydarzenia pozostając w pamięci wszystkich zgromadzonych gości.

Pokaz sztucznych ogni – czas prezentacji efektów świetlnych publiczności, to w rzeczywistości szereg licznych działań, które możemy przedstawić w kilku krokach:

  • przygotowanie techniczne: zapewnienie i wcześniejsze zgromadzenie wszelkich niezbędnych materiałów pirotechnicznych w oparciu o przedstawioną ofertę (wszystkie materiały, na których pracujemy są atestowane i posiadają certyfikaty dopuszczające do używania na terytorium EU), dodatkowych materiałów eksploatacyjnych oraz niezbędnej infrastruktury technicznej do realizacji pokazu. Wstępne prace przygotowawcze oraz kompleksową obsługę i montaż na miejscu w dniu imprezy przez co najmniej 2 osoby.
  • przygotowanie dokumentacyjne: po podpisaniu umowy / otrzymaniu zlecenia zostaje sporządzona dokumentacja organizacyjno-techniczna dotycząca realizowanego pokazu z uwzględnieniem wszelkich informacji, takich jak: wykonawca, zlecający/organizator imprezy, miejsce, termin rozpoczęcia prac, termin zakończenia prac, godzina rozpoczęcia pokazu, czas trwania, waga i klasa użytych materiałów, rodzaj zabezpieczenia, rodzaj odpalania, instrukcja bezpieczeństwa, harmonogram i organizacja pracy, wskazanie upoważnionej osoby nadzorującej realizację. Pełna dokumentacja wraz z dokumentami potwierdzającymi uprawnienia Firmy i osoby nadzorującej jest przygotowywana w 3 egzemplarzach. W przypadku imprezy masowej wszystkie egzemplarze są dostarczane do Komendy Państwowej Straży Pożarnej odpowiedniej dla miejsca wykonania pokazu. Jeden egzemplarz z potwierdzeniem złożenia w Straży trafia do jednostki, która jest organizatorem imprezy w celu dołączenia do dokumentacji imprezy masowej. Drugi zostaje u wykonawcy, a trzeci zostaje w Straży. Dodatkowo zostaje wysłane do Komendy Miejskiej lub Powiatowej Policji, odpowiedniej dla miejsca wykonania pokazu, zawiadomienie o imprezie z użyciem materiałów wybuchowych przeznaczonych do użytku cywilnego, w którym występujemy jako Wykonawca. Wraz z zawiadomieniem przekazujemy dokumentację potwierdzającą nasze uprawnienia.
  • zabezpieczenie terenu: w dniu pokazu, po dotarciu na miejsce, przed rozpoczęciem prac montażowych zostaje ustalona strefa bezpieczeństwa, która zostaje wygrodzona barierkami i taśmą ostrzegawczą w celu wyznaczenia terenu na pokaz.
  • ochrona terenu pokazu przed i w trakcie pokazu: w trakcie prac montażowych, podczas oczekiwania do odpalenia i w trakcie pokazu osoby z obsługi, w celu uniknięcia niebezpiecznych sytuacji, obserwują otoczenie, aby nikt z osób postronnych nie przedostał się na wydzielony teren.
  • wykonanie pokazu do podkładu muzycznego uzgodnionego z Zamawiającym: o uzgodnionej wcześniej godzinie (ewentualne przesunięcia w programie imprezy nie stanowią dla nas problemu – dostosowujemy się do bieżącego przebiegu uroczystości) realizujemy pokaz. Staramy się respektować obowiązującą na terenie kraju ciszę nocną od godziny 22:00, z wyłączeniem imprez, które mają zgodę lokalną na tego typu atrakcje np. Dni miast, Dożynki, otwarcia miejskich inwestycji itp. lub indywidualnie uzyskaną zgodę od władz lokalnych.
  • sprzątanie terenu po pokazie: bezpośrednio po wykonaniu pokazu jest przeprowadzana kontrola terenu, na którym był wykonywany pokaz i jego okolicy oraz prawidłowego zadziałania wszystkich przewidzianych do odpalenia materiałów pirotechnicznych. Następnie obsługa zaczyna demontaż sprzętu, sprzątanie terenu po pokazie. Ostatni etap prac, a tym samym cały pokaz kończy sporządzenie protokołu z wykonania pokazu.

Pokazy sztucznych ogni w naszym wykonaniu można podzielić na dwie kategorie:

1. Pokaz z towarzyszeniem muzyki, która stanowi tło dla pokazu (nasze doświadczenie pokazuje, iż widowisko wywiera na odbiorcach większe wrażenie, gdy w jego trakcie odtwarzana jest muzyka)

Staramy się dobrać utwór muzyczny tak, aby jego melodyka, rytmika i dynamika były dopasowane do strzelanych efektów, często nawet w przypadku takiego pokazu widzowie twierdzą, że pokaz został skomponowany do tej konkretnie muzyki.

2. Pokaz ściśle zsynchronizowany z muzyką, opracowany na podstawie konkretnego wskazanego Nam utworu bądź utworu wybranego z kilku wersji zaproponowanych przez Nas.

​W tym przypadku na podstawie wybranego utworu opracowujemy pokaz, którego efekty będą idealnie harmonijne z melodyką, rytmiką i dynamiką muzyki.  

Gdyby zechcieli Państwo otrzymać dodatkowe informacje na temat naszej firmy lub wgląd do dokumentów uprawniających nas do wykonywania tego typu działalności, zachęcamy do kontaktu.

Prosimy o kontakt, jeśli nasza oferta spotka się z Państwa zainteresowaniem. Z przyjemnością zajmiemy się sporządzeniem konkretnej oferty dopasowanej do Państwa potrzeb i sugestii.

Priorytetową zasadą naszej pracy jest zadowolenie osób, z którymi współpracujemy podczas prac związanych z organizowaniem każdego przedsięwzięcia. Zaś szczególną uwagę poświęcamy satysfakcji głównego Zleceniodawcy!

W razie jakichkolwiek pytań bądź sugestii pozostajemy do dyspozycji, i chętnie udzielimy wszelkich niezbędnych informacji.

Gorąco zachęcamy do współpracy!

Hurtownia Pirotechniczna "AS"
Biuro - punkt sprzedaży
ul. Henryka Sienkiewicza 21
08-110 Siedlce
tel/fax: 25 632 75 57
kom: 739 235 555
e-mail: biuro@fajerwerkias.pl

Konrad Zdanowski
Obsługa Pokazów, Koordynowanie zamówień,
Nadzór, Realizacje
tel.: +48 602 489 666
e-mail: k.zdanowski@fajerwerkias.pl
Michał Serzysko
Obsługa Pokazów, Koordynowanie zamówień,
Nadzór - Realizacje
tel.: +48 602 624 418
e-mail: fajerwerkias@fajerwerkias.pl
© 2005 - 2024 Hurtownia AS. Wszelkie prawa zastrzezone. Budowa stron internetowych